Basis voor ons onderwijs is ons pedagogisch beleid: zonder relatie kan een kind niet leren. Onze ‘kroonpunten’ en wat zij inhouden implementeren wij vanaf schooljaar 2024-2025 en maken wij vanaf dan in en om de school zichtbaar voor iedereen!

goed en betekenisvol

Op onze school werken wij met bewezen methodieken. Onze vakken zijn geïntegreerd, waardoor kinderen verbanden leggen tussen alles wat zij leren. Wij betrekken hen actief bij hun eigen leerproces. De ontwikkeling van onze kinderen houden wij bij in een digitale omgeving: MijnRapportfolio. Zo werken zij met plezier en geven wij betekenis aan ons onderwijs!

thematisch en innovatief

Met Alles in 1 bieden wij vakken geïntegreerd aan. Binnen een thema oefenen onze leerlingen aan hun lees-, schrijf- en luistervaardigheden. Zo wordt het functioneel en een logisch geheel. Daardoor begrijpen en onthouden kinderen het beter. Zij leren waarom ze leren. Ontdekkend en onderzoekend leren is 1 van de speerpunten van onze school. Daarvoor werken wij met eigentijdse methoden, werkvormen en middelen.

vreedzaam en democratisch

De obs PCA is een Vreedzame School, waar wij werken aan sociale competentie en democratisch burgerschap. Wij beschouwen onze klas en school als leefgemeenschap. Zij staan open voor verschillen tussen mensen en voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en hun gemeenschap. Wij werken hier iedere dag aan en spreken daarbij allemaal dezelfde taal. Kinderen leren bij ons beslissingen nemen en conflicten oplossen. Klik hier om naar de website van De Vreedzame School te gaan.

uitdagend

Wij werken in jaargroepen aan adaptief onderwijs. Zo wordt ieder kind op niveau uitgedaagd en zetten wij in op de beste ontwikkelingskansen voor ieder kind. Dit geldt voor alle kinderen, wat hun niveau ook is. Ontwikkeling en groei van ieder kind is ons uitgangspunt.